Kako mi to radimo Cambridge certificates IELTS TOEFL/SAT Predavači

Individualni časovi/Konverzacija

  Predškolci

SCIENCE/CLIL

Osnovci od I do IV razreda

Osnovci od V do VIII razreda

Letnje škole

Šta ima novo

Foto album

Kontakt

 

 

 

 
III razred

Ovo su deca smislila sama

Dimitrije - opisivanje slike

Isidora i Natasa - dijalog
Natasa i Novak - dijalog

Isidora, Andrea i Milan - dijalog

Isidora, Natasa i Uroš - dijalog
Natasa i Uroš - dijalog

Dimitrije - pesmica

Milan i Novak- - dijalog
Uroš i Milan - dijalog
Darija, Andrea i Novak - dijalog
4.raz.-Homework chant-Where is Jack 2009.
2.raz.-At the vet's 2009.
2.raz.-On safari 2009.
2.i 3. raz.-I found a cow 2009.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV razred

Andrej - opisivanje slike

Sonja i Anja - Renting

Andrej-slušanje i razumevanje

Marija i Anđela - dijalog

Andrej-telefonski razgovor

Anja i Đorđe - dijalog
Andjela i Sonja - dijalog
Đorđe i Marija - dijalog
Anja, Sonja i Anđela
Čarobnjak iz Oza-deo predstave drugi razred 2009. godina
2..i 3. raz.-Monkeys Swing 2009.
3. raz.-Fleas love dogs 2009.
2. raz.-It's Halloween 2009.
3.raz.-Hideand Seek 2009.
3. raz.-I'm muddy 2009.
Svi-Downtown 2009.
 
 
 
 

 

 

 
 

Osnovna škola

I-IV razred

 

Rad sa decom ovog uzrasta je specifičan i razlikuje se od pristupa učenju engleskog jezika na školskim časovima.

 

Prvo, u grupi je 5-8 dece, što omogućava da se dovoljno pažnje posveti svakom pojedinačnom učeniku ali i da se istovremeno stvori stimulativna atmosfera u kojoj će deca biti podstaknuta da učestvuju.

 

U I razredu se insistira na gradjenju verbalne komunikacije, na pr. predstavljanje samog sebe, izražavanja šta se voli – ne voli kad je reč o hrani, bojama, igračkama. Teme koje se obradjuju su uobičajene za ovaj uzrast, ali se insistira da deca odmah koriste rečenice kao deo komunikacije.

 

II razred nameće upoznavanje latiničnog pisma, obzirom da se u školama često već u tom uzrastu uvode udžbenici sa kratkim tekstovima te se od dece očekuje da čitaju i razumeju napisane reči.

Različitim načinima deca se upoznaju sa, za njih, novim pismom i počinju da prepoznaju reči engleskog jezika. Idemo i korak dalje, počinjemo da čitamo i pišemo. Osnovna ideja, da je svrha znanja stranog jezika komunikacija i dalje odredjuje izbor materijala i rada na časovima.

 

III i IV razred usmereni su ka sticanju samopouzdanja u verbalnoj komunikaciji. Unapredjuje se čitanje i pisanje i pažnja se posvećuje razumevanju pročitanog, primera radi uputstva za dalji rad, bojenje, otkrivanje „skrivenih“ - implicitno datih informacija i sličnog.

 

Ono što učenicima pruža veliko zadovoljstvo i raduje ih je naša priredba na kraju godine. U sali Kulturno-obrazovnog centra Čukarica, već godinama, održavamo prave predstave na engleskom u kojima uživamo spremajući ih, a koje lepo zabave roditelje, bake, deke i drugare koji ispune salu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Playschool English 2012.