Kako mi to radimo Cambridge certificates IELTS TOEFL/SAT Predavači

Individualni časovi/Konverzacija

  Predškolci

SCIENCE/CLIL

Osnovci od I do IV razreda

Osnovci od V do VIII razreda

Letnje škole

Šta ima novo

Foto album

Kontakt

 

 
 

 

         
 

IELTS

 

IELTS (Skraćenica International English Language Testing System – medjunarodni sistem za testiranje engleskog jezika) predstavljaispit koji polaže više od 1,7 miliona ljudi u svetu svake godine sa ciljem da sebi obezbede mesto na osnovnim ili postdiplomskim studijama, dobiju iseljeničku vizu (za Kanadu, Australiju, Novi Zeland), dobiju posao širom sveta.

 

Ispit se sastoji od 4 dela kojima se proveravaju jezičke veštine čitanje, pisanje, slušanje i govor. Postoje dve varijante ispita, akademski ili opšti engleski. Za koju će se od te dve opcije kandidati opredeliti zavisi od toga da li im je ispit potreban za studije osnovne ili postidiplomske u nekoj od zemalja engleskog govornog područja, za šta je potreban Academic English, dok je za iseljenje odnosno rad potreban General English.

 

Rezultate ispita priznaje više od 7000 univerziteta, političkih ustanova i profesionalnih organizacija širom sveta. Samo u SAD-u ovaj ispit priznaje više od 3000 institucija.

 

Polaganje ispita organizuje Britanski savet, jedina akreditovana institucija u Srbiji, za polaganje IELTS ispita. Ispit se može polagati u Beogradu i Kragujevcu.

 

Kalendar rokova za polaganje (kojih u Srbiji ima više od 12 na godišnjem nivou) kao i cene mogu se videti na sajtu Britanskog saveta www.britishcouncil.exams/serbia

 

Ispit se mora prijaviti 5 nedelja pre planiranog datuma polaganja, a rezultati se dobijaju 13.dana od dana ispita. Reading, writing i listening se polažu u jednom danu, a speaking se polaže odvojeno, do7 dana pre ili posle datuma odredjenog za 3 pomenuta dela.

 

Više informacija možete dobiti na www.ielts.org